Skip to content

Wat een prachtig WaterFeest hebben wij met elkaar beleefd  

DANK-JULLIE-WEL 


Groetmoeder Agnes heeft de essentie mooi verwoord:
 

“Het was als een bad van Liefde, 
waar al die mooie mensen hun hartverwarmende water aan hebben toegevoegd” 

Het was bijzonder om zoveel mooie mensen bij elkaar te zien die zich kennelijk in hun water geroepen voelden om naar het Veerhuis te komen voor de geboorte van Feed the Source.  

Vanuit Feed the Source nodigen wij mensen van harte uit om een pelgrimage te maken naar hun persoonlijke verbinding met de Bron om daar vervolgens vooral Love, Gratitude & Joy aan toe te voegen. 

Water – Woorden - Muziek

Wanneer woorden bezield zijn en bezield worden uitgesproken dan is dit voelbaar en herkenbaar voor iedereen. Het is een hele mooie manier om ons mee te laten voeren op de stroom van liefdevolle muziek om ons weer te herinneren en in liefde te verbinden. Wat was de muziek van uitzonderlijke schoonheid. Dit heeft ons gezamenlijke bad gecreëerd.

Wat was de muziek van uitzonderlijke schoonheid.
Dit heeft ons gezamenlijke bad gecreëerd

Sarah Sötemann die ons meenam in haar zelfgecreëerde nummers en ons daarmee welkom heette bij het Veerhuis en daarmee het bad met warm water vulde.

Francesca Lai (Fralalai) die muziek ten gehore bracht die van een andere dimensie lijkt te zijn. Zij speelt op zielsniveau, waarmee de muziek rechtsreeks uit de Bron lijkt te komen. Zo nodigde ze ons op een natuurlijke wijze uit om hier ook in samen te komen: prachtig. 

Sandra Coelers met vriendinnen Vera Hofman en Simone Sou hebben hun muziek omgetoverd tot een ware performance, waarin ook heel duidelijk de uitnodiging zit om in actie te komen. Natuurlijk kunnen wij muziek maken met plastic en dat is mooi, maar het is nog veel mooier als onze kinderen weer uit de Rivier kunnen drinken. Sandra’s bijdrage hierin is om als Waarzinger met haar lied Rivertale de wens van Li An Phoa voor Drinkable Rivers tot realiteit te zingen. 

Rein Water

Op dit moment is veel Water niet schoon, dus dat is een belangrijke stap die wij met elkaar en ieder voor zich te zetten hebben. Wij zullen moeten zorgen voor Rein Water. Bij het Veerhuis ruimen wij regelmatig de Uiterwaarden op. Dit doen wij onder andere in samenwerking met Kasper Heineke die dit als Rommelslokker ook met een groep betrokken mensen doet.

Naast dat wij dit op het land kunnen doen, hebben wij ook een andere mede Happy Helper Willy Hol die een vissersschip heeft omgebouwd om afval en plastic uit de Rivier te vissen. Willy doet dit op zijn schip de Rein Water Visser samen met zijn dochter die inmiddels in de familielijn de zevende generatie visser is! 

Neem je verantwoordelijkheid ook tot na de verkoop
en zelfs het gebruik van je product!

Op het land voert Dirk Groot als Zwerfinator heel actief zijn strijd om het afval dat op straat en in de natuur terechtkomt ook bij de Bron aan te pakken. Het afval dat hij vindt, legt hij vast in een database om vervolgens ook de fabrikanten en de politiek aan te spreken met feiten om te zorgen dat zij hun productieproces ‘opschonen’; neem je verantwoordelijkheid ook tot na de verkoop en zelfs het gebruik van je product! Dirk heeft mede gezorgd voor het statiegeld op plastic flesjes en kan vervolgens ook aantonen dat na de invoering het afval met 60-70% is afgenomen. 

Veerhuis Voor de Aarde - Drinkable Rivers Hub

Li An Phoa heeft ons duidelijk gemaakt hoe eenvoudig een zo groot en veelomvattende opdracht als het realiseren van drinkbare Rivieren kan zijn. Het begint bij je eigen verhouding tot Water. Het dankbaar zijn voor Water, als je een glas water drinkt, als je onder de douche staat en vervolgens kun je dit bewustzijn verbreden en laten stromen naar iedere interactie die je hebt met Water. 

Hoe mooi was het dat Li An tijdens de ceremonie eerst een schelp met gevoed Water aan de Rivier ‘terugbracht’. De verbinding, dankbaarheid en liefde was voelbaar in alles in die handeling. Zo eenvoudig kan het zijn. 

Li An heeft het met behulp van onder andere Sandra de Vries mogelijk gemaakt om tot een gecoördineerde concrete activiteit te komen door wereldwijd een netwerk van Hubs voor Drinkable Rivers te creëren, waar gemeenschappen zich verbinden met hun eigen Rivier om daar de waterkwaliteit te meten en daarmee de voortgang in het realiseren van een drinkbare rivier te kunnen volgen en ook zichtbaar te maken wanneer extra actie nodig is en dat er ook daadwerkelijk vooruitgang is geboekt.  

”Dank het water voordat je het gebruikt. Hiermee creëren we gezonde gewoonten om eerst onze dankbaarheid te uiten en niet gelijk rechtlijnig en functioneel water te gebruiken.”

Pelgrimeren

Vanaf het Veerhuis zijn wij door de Uiterwaarden langs de Waal naar de plek gelopen waar wij de Waterceremonie hebben gehouden. Onderweg hebben wij geleerd over het belang van Reinigen door mensen die dit gewoon vanuit een innerlijke roep doen. Het verhaal van de Zwerfinator en Willy Hol die samen met zijn dochter plastic aan het vissen was. Krachtige voorbeelden van mensen die ervoor kiezen om zelf een van de oplossingen te zijn voor de verandering die zij nodig achten voor het realiseren van de wereld die hun voor ogen staat; dankjulliewel, dankjulliewel, dankjulliewel! 

De wandeling was lang en voor sommigen zelfs te lang. Patricia Pattinama die ook haar prachtige muziek aan het Water zou laten horen heeft dat dit keer niet kunnen doen. Het hele mooie in het contact achteraf is dat zij daar volledig vrede mee heeft en zich wel verbonden weet. Haar moment om hier in de Uiterwaarden bij het Veerhuis haar geluid te laten horen, staat al in de sterren geschreven. 

De wandeling in de Uiterwaarden bracht ons als vanzelf dichter bij onze Innerwaarden door de verbinding met de natuur die wij natuurlijk gewoon zelf zijn.  

Onderweg hebben wij geleerd over het belang van Reinigen door mensen die dit gewoon vanuit een innerlijke roep doen.

De Waterceremonie

Kasper Heineke die al ruim veertig jaar aan deze Rivier woont heeft ons welkom gezongen met zijn Waallied op de plek waar hij al heel lang komt en met zijn gezin vele mooie herinneringen heeft. 

Semuel Sahureka heeft de ceremonie geleid en daarmee de ruimte gecreëerd waarbinnen wij verhalen hebben gedeeld en waar de drums ons hebben ondersteund en begeleid.  

Tijdens de ceremonie heeft Semuel ook heel duidelijk neergezet dat hetgeen wij beogen ook gerealiseerd zal worden. Waarbij Li An mooi aanvulde dat het vervolgens best meanderend kan plaatsvinden. Een mooie combinatie van een bijzonder heldere Focus op het doel gecombineerd met het Go with the Flow waarbij de River of Life ons zal dragen en wij vervolgens ook mede de richting bepalen van waar wij heen bewegen.

En natuurlijk heeft het Water zich heel duidelijk laten zien en voelen in de vorm van Regen bij de start. Hoe mooi was dat! Het voelde als ondersteuning van hetgeen we met elkaar doen en dat het vooral verder mag stromen. 

In ceremonies en rituelen gebeuren dingen die je zelf moet ervaren.  

Henry Mentink, Marinus Behrens, Klaas Faka’Hafua, Li An Poah en Frans-Willem hebben hier verhalen en gedichten gedeeld voor het Water. De verbinding en het voeden van het aanwezige Water met Liefde, Dankbaarheid en Plezier stonden hierin centraal. 

Ieder kan voor zichzelf nagaan en voelen wat tijdens de ceremonie is gebeurd. Ikzelf kijk er met heel veel dankbaarheid op terug en heb daar veel moois gevoeld en gezien. Bijvoorbeeld tijdens het verhaal dat Klaas deelde. Wat prachtig om in alle kwetsbaarheid zo krachtig te staan in de veilige en liefdevolle ruimte die we met elkaar hebben gecreëerd. Als ‘dubbelbloed’ gaan staan voor het samen laten stromen van beide rivieren en dit vertalen in het samen bouwen van een kano, een Kalia. Hoe mooi dat Jeantille Spruijt zich direct geroepen voelt om hieraan bij te dragen.  

In ceremonies en rituelen gebeuren dingen die je zelf moet ervaren. Het zichtbaar maken van hetgeen gestoeld is op een diep weten of gevoel dat voorbijgaat aan ratio en de effecten die een ceremonie of woorden kan hebben, lijkt vaak niet mogelijk. Stel je eens voor dat het Water van de Waal ons kan vertellen wat onze ceremonie voor haar betekent 🙂 

Ik vind het heel bijzonder en ben heel dankbaar dat ik het volgende met jullie kan delen. 

De meeste van ons hebben gehoord over dr. Emoto die heeft aangetoond dat Water energie en informatie in zich draagt. Woorden zijn ook frequenties die het Water beïnvloeden. Frank Silvis maakt dit zichtbaar. Hij meet de vitaliteit van Water en nog veel meer dan ik hier kan omschrijven. Frank heeft de Waterkwaliteit gemeten 

  1. voorafgaand aan de Ceremonie; 
  2. na het uitgieten van het gevoede Water in de schelp door Li An; 
  3. 1 uur na afloop, 2 kilometer van de locatie van de ceremonie. 

Ik nodig jullie van harte uit om het korte rapport van Frank te lezen (link naar onderzoek) 

“Vlak naast de plek van uitgieten in de Waal bleek de Boviswaarde 4.510 te zijn geworden. Dat is een prachtige positieve stijging door een heel klein beetje gezegend water. En ongeveer een uur later, was de Boviswaarde van het water 2 km stroomafwaarts gestegen naar 3.900. Dat is een toename van 79 % ten opzichte van de beginwaarde.”

De conclusie is: 

“De waterceremonie heeft een meetbaar positief effect op de waterkwaliteit van de Waal.” 

Wat een prachtig resultaat en een verdere bemoediging om vooral door te gaan waar we mee bezig zijn. 

 

Pelgrimage naar de Bron 25 juli 2023

We zullen op 25 juli om 11.11 uur met tien mensen het Water dat we tijdens de Ceremonie hebben gevoed met Love, Gratitude & Joy toevoegen aan de Bron hoog in de bergen van Zwitserland. Deze groep bestaat uit drie generaties, onder wie vijf vrouwen en vijf mannen. 

Ik heb het beeld dat dit kleine beetje Water een sterk homeopathische werking heeft en al het water van de Rijn en hetgeen zij aanraakt vanaf de Bron tot aan de Monding vervult met Liefde, Dankbaarheid en Plezier. 

Je bent overigens van harte welkom om je op dat moment ook te verbinden met het Water en je in Dankbaarheid, Liefde en Plezier te verbinden. Marja Nieuwveld die in de winter bij de Bron van de Rijn woont zal zich nu bij de monding van de Rijn in de Noordzee verbinden. En Dénise van der Linden zal hetzelfde doen op de plek waar wij de ceremonie hebben gehouden. 

Verbinding en Activiteiten

De komende periode zullen wij vanuit Feed the Source verschillende activiteiten ondernemen waarbij wij eenieder van harte welkom heten die in zichzelf een roep herkent om haar of zijn verlangen om te zetten in een actieve bijdrage. De vijf Waterdragende Elementen binnen Feed the Source zijn de volgende: 

  • Feed the Source – Love Gratitude Joy
  • Panta Rhein – Alles stroomt & Alles Rein 
  • We are the Ocean in a Drop – What you do Matters (link gedicht Marinus) 
  • Water is Grenzeloos – Water Verbindt: Dubbelbloed Eénwording   
  • Water vertelt een Verhaal – Wat vertel jij het Water 
Mijmeren in dankbaarheid

Ik heb 29 juni zoveel mooie mensen gezien die op hele verschillende terreinen actief zijn en allemaal bijdragen aan die gewenste mooie toekomst en dat vervult mij met dankbaarheid. Als iets zo natuurlijk tot stand komt en in zekere zin als vanzelf gaat, dan is het voor mij verleidelijk om continu bezig te zijn met de volgende stap. Ik wil dit moment en jullie hierin waarderen voor wat dit voor mij betekent. 

Ik vind het fijn om te ervaren dat wanneer ik werkelijk mijn intuïtie en weten volg dat de logische wonderen gebeuren. Ik ben hier heel dankbaar voor. Ik leer continu weer dat het de kunst is om gewoon dienstbaar te zijn aan hetgeen zich wil ontvouwen en daar ook werkelijk voor te gaan staan. Dat allerlei mensen naar het Veerhuis zijn gekomen om zich hiermee te verbinden, vind ik heel mooi.  

Ik ben eenieder die aanwezig is geweest en ook de mensen die zich op fysieke afstand hebben verbonden Alberto Andino Berumen, Helene Lindmark, Toroa Aperahama, Sharon Healy, Saskia Bosman, Jeanne Specht Grijp en vele anderen, heel dankbaar; dankjulliewel. 

En al stroomt alles vanzelf en meandert het vrolijk van links naar rechts en lijkt het soms zelfs even terug te stromen, dan wordt deze stroom nog wel geleid door dit WaterFeest ook vooraf en tijdens de dag praktisch te organiseren.   

Lieve Marinus, Annelotte, Dick, Dénise, Henry, Bert en Carolien jullie hebben dit georganiseerd, gedragen en mogelijk gemaakt; dankjulliewel. 

Ik mijmer vrolijk verder over de Pelgrimage to the Source en een Pelgrimage langs de Rijn met een kameel genaamd Einstein, maar daarover later meer 😊 

We are the Ocean in a Drop – What we do matters ❤️ 
 
 
Frans-Willem Deliën (Initiator Feed the Source)


Wil je de sfeer van de dag ervaren,
bekijk dan vooral deze door Bert Jacobs
gemaakte video
www.moendo.nl

Back To Top