Skip to content

Partners

Stichting Feed The Source werkt graag samen met relaties en organisaties waar wij ons werkelijk mee verbonden weten en voelen. Uitgangspunt voor de samenwerking is de Bronovereenkomst, waarin de basis van het partnerschap wordt vastgelegd door het formuleren van het gedeelde verlangen en de gedeelde waarden als grondslag voor het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen.

De basis voor de samenwerking met Iona Stichting is vanuit een herkenning van een gedeeld verlangen en wereldbeeld waaraan we gezamenlijk willen bijdragen. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid is hierin voor beide partijen van wezenlijk belang. Zowel Stichting Feed The Source als Iona Stichting willen wederzijds bijdragen aan de doelstellingen waar eenieder voor staat en aan de activiteiten die zij willen bewerkstelligen. De gedachte hierbij is dat de teams elkaar complementeren. Ieder heeft haar eigen plek en rol waarbij met elkaar een beweging wordt gecreëerd waar mensen, initiatieven en organisaties zich weer verbonden weten in één groot samenhangend geheel. Stichting Feed the Source en Iona Stichting initiëren hun activiteiten vanuit een spirituele levenshouding waarbij de intergenerationele verbondenheid van tenminste drie generaties wordt gestimuleerd, op een manier die de leefbaarheid en levensvatbaarheid van al het leven ondersteunt. Hierin staat de (her)verbinding met de Bron centraal die wordt gevoed met Liefde, Dankbaarheid en Plezier. Door onszelf op diverse manieren weer te verbinden met de Bron inspireren wij anderen om dit ook te doen, te ervaren, te delen en ernaar te handelen.

Back To Top