Skip to content

Het Bronteam

Feed the Source heeft haar kantoor op de eerste verdieping in het Veerhuis in Varik aan de Waal. De drie leden van het Bronteam hebben vanaf hun werkplek direct zicht op de rivier waar zij zich verbonden mee weten.

Alle leden van het Bronteam besteden meer uren dan zij vergoed kunnen krijgen ten behoeve van de opzet van Stichting Feed the Source.  Dit is de investering die zij vanuit liefde doen om het fundament te bouwen. Ieder lid van het Bronteam is dankbaar dat zij/hij hier onderdeel van is en kan bijdragen door haar/zijn vakmanschap met veel plezier en passie in te zetten. Hiermee geven alle Bronteamleden heel direct, concreet en praktisch invulling aan hun persoonlijke verlangen. Op de langere termijn is het voor een gezonde en levensvatbare situatie van belang dat het Bronteam een basisvergoeding kan ontvangen vanuit de inkomsten van de stichting.

Frans-Willem Deliën – oprichter en bestuurder – voorzitter

Na een loopbaan in de financiële dienstverlening heeft Frans-Willem vanuit zijn organisatie FWD sinds 2007 mensen, teams en organisaties door veranderprocessen begeleid. Voor een structurele verandering waarin mensen andere keuzes willen maken moet de grootste verandering plaatsvinden in de verandering van de persoon of het hart van de organisatie zelf. De Bron van waaruit al het handelen start.

Het is een diepgevoeld verlangen van Frans-Willem dat mensen en organisaties zich weer onderdeel weten van 1 groot samenhangend geheel. Hij inspireert en begeleidt mensen om vooral hun eigen plek in te nemen, hun eigen pad te creëren, om heel gegrond en verbonden te zijn in Liefde, Dankbaarheid en Plezier en van daaruit te handelen.

Samen met Marinus Behrens heeft Frans-Willem in juli 2021 de Pelgrimage in een Dag ontwikkeld. Deze pelgrimage in de directe omgeving van de rivier de Waal, biedt mensen de mogelijkheid om via de uiterwaarden naar hun innerwaarden te lopen.

Gesterkt door de bijzonder positieve reacties en ervaringen is Frans-Willem op verkenning gegaan langs de rivier de Rijn van de Bron tot aan de monding. Vanaf juni 2023 is hij hierin samen met Jeanne Specht Grijp op verkenning geweest om te onderzoeken of ze meerdaagse pelgrimages konden ontwikkelen die mensen de mogelijkheid geven om werkelijk persoonlijk in beweging te komen.

Hun gedeelde persoonlijke verlangen en de potentie van Feed the Source om bij te dragen aan de bewustzijnssprong, heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Feed the Source op 13 december 2023. De reeds ontwikkelde Pelgrimage in een Dag is tevens die dag door Frans-Willem en Marinus om niet ingebracht in Stichting Feed the Source.

Frans-Willem is de voorzitter van het bestuur en daarnaast samen met Jeanne verantwoordelijk voor het verkennen, ontwikkelen en begeleiden van een- en meerdaagse pelgrimages langs de rivier de Rijn.

Frans-Willem werkt in 2024 gedeeltelijk op betaalde en op onbetaalde basis voor Stichting Feed the Source. In 2025 zal deze situatie worden geëvalueerd.

Frans-Willem@feedthesource.com

Jeanne Specht Grijp – oprichter en bestuurder – penningmeester/secretaris

Het is een diepgevoeld verlangen van Jeanne om zowel persoonlijk als vanuit haar rol als oprichter van LifeTree BV, Stichting LifeTree Fund en Stichting LifeTree Locations bij te dragen aan een leefbare en levensvatbare samenleving voor de huidige en toekomstige generaties.

Geïnspireerd door de Ubuntu filosofie en het Earth Charter ligt haar focus op de onderling verbonden thema’s voeding, gezondheid en educatie, gebaseerd op het vertrouwen in het natuurlijk herstellend en helend vermogen. Alles wat Jeanne doet gaat uit van een verbonden wereld waarin we leven en is terug te vinden in haar holistische benaderingswijze.

Sinds begin juni 2023 is Jeanne direct betrokken geraakt bij de ontwikkelingen van Feed the Source. In september en oktober 2023 ging ze met Frans-Willem op twee verkennings- en voorbereidingsreizen naar Zwitserland i.v.m. de opzet van de Pelgrimage naar de Bron en de Pelgrimage voor Rein Water. In deze periode zijn er gesprekken gestart tussen Frans-Willem en Jeanne over hoe Feed the Source als organisatie verder vorm te geven om de missie te kunnen realiseren.

Dit heeft ertoe geleid dat Jeanne en Frans-Willem op 13 december 2023 Stichting Feed the Source hebben opgericht. Als bestuurders van deze stichting zijn zij gezamenlijk de belofte aangegaan om te doen wat in hun vermogen ligt om voor Stichting Feed the Source de komende drie tot vijf jaar een gezonde organisatorische en financiële basis te creëren voor de lange termijn. Zodat zij samen met een bevlogen team en betrokken samenwerkingspartners het gedachtegoed verder kunnen ontwikkelen en vormgeven in activiteiten.

Jeanne is de penningmeester/secretaris van het bestuur en daarnaast samen met Frans-Willem verantwoordelijk voor het verkennen, ontwikkelen en begeleiden van een- en meerdaagse pelgrimages langs de rivier de Rijn.

Jeanne werkt in 2024 geheel op vrijwillige en onbetaalde basis voor Stichting Feed the Source. In 2025 zal deze situatie worden geëvalueerd.

Jeanne@feedthesource.com

Marinus Behrens – vormgever

Onbewust is Marinus al zijn hele leven diep bezield verbonden met het water. Hij is opgegroeid in de Betuwe aan de Waal. Zijn verbinding met de Bron werd hem achteraf goed helder nadat hij in 2019 in Portugal een gedicht schreef als een liefdevolle uiting voor het water en wat zij voor hem betekent. Water is een groot verhaal. Het belang van water gaat voor zijn gevoel veel verder dan dat het een van de essentiële onderdelen is van het leven. Water draagt antwoorden op vele levensvragen.

In zijn verhalen en ervaringen met water is een diepgevoeld verlangen voelbaar om zich in te zetten voor de Bron vanuit Stichting Feed the Source, om zo bij te dragen in Liefde, Dankbaarheid en Plezier en van hieruit te handelen. Marinus werkt vanuit zijn organisatie SubtielDesign. Dit doet hij onder andere vanuit zijn talent, ervaring en deskundigheid als allround DTP’er. Hij geeft  bezield vorm aan alle uitingen, middelen en producten voor de stichting, om zo mensen, organisaties en initiatieven te inspireren en enthousiasmeren. Zo draagt hij bij aan de zichtbaarheid van Feed the Source door middel van het ontwerpen van de huisstijl, logo, website en de vormgeving van flyers, presentaties en producten.

Samen met Frans-Willem heeft Marinus in juli 2021 de Pelgrimage in een Dag ontwikkeld. Deze pelgrimage in de directe omgeving van de rivier de Waal, biedt mensen de mogelijkheid om via de uiterwaarden naar hun innerwaarden te lopen. Deze reeds ontwikkelde Pelgrimage in een Dag is op 13 december 2023, de oprichtingsdatum van de stichting, door Frans-Willem en Marinus om niet ingebracht in Stichting Feed the Source.

Marinus werkt in 2024 gedeeltelijk op betaalde en op onbetaalde basis voor Stichting Feed the Source. In 2025 zal deze situatie worden geëvalueerd.

Marinus@feedthesource.com

Back To Top