Skip to content

Reine Boekhouding 
—> De organisatie als Dienmodel voor (de Ecologie van) de Rivier. Organisaties in het stroomgebied van de Rijn die haar verbinding met de Rijn zichtbaar maken doorR voor haar te zorgen. Zij zien dat de gezondheid van hun organisatie en alles waar zij mee verbonden is volledig afhankelijk is van de gezondheid van de Rijn. Zij weten dat ecologie vooraf gaat aan een gezonde economie. Schoon Water is een uiting van Zuiver Rijkdom.

Back To Top